Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

Közjegyzői díjak 2019. A hagyatéki eljárás költsége

A hagyatéki eljárás költsége

Közjegyzői díjak 2019.

A közjegyzői díjszabásról szóló új rendelkezés eredményeképpen jelentősen emelkedtek a hagyatéki eljárásokban a közjegyzői díjak, amit minden esetben ki kell fizetnie az örökösöknek. Ennek elkerülése érdekében érdemes előre gondolkodni, és még életünkben hozzátartozóink nevére íratni pl. ajándékozás vagy adásvétel útján a jelentős értéket képviselő ingatlanokat, hogy a költséges hagyatéki eljárásra akár ne is kerüljön sor. Ezáltal sok százezer forintos költséget takaríthatnak meg a családok.

 • Közjegyző díja

A közjegyzői díjak kiszámítását a hagyatéki eljárásban a 22/2018. számú a közjegyzői díjszabásról szóló IM rendelet szabályozza. Ez 2019. július 01-én lépett hatályba, felváltva a közjegyzői díjszabásról szóló korábbi 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletet.

A közjegyzőt megilleti munkadíj és költségtérítés. Ennek mértékét jogszabály alapján a közjegyző állapítja meg, mely sok esetben igen jelentős összeg.

A közjegyzői díjak munkadíjból és költségtérítésből tevődnek össze, a költségtérítést pedig a költségátalány és a készkiadások alkotják. A most bevezetett új Díjrendelet a munkadíj fix összegét emeli meg. Az új rendelkezés eredményeképpen igen jelentősen emelkednek a hagyatéki eljárásokban a közjegyzői díjak, amit minden esetben ki kell fizetnie az örökösöknek. Ennek elkerülése érdekében érdemes előre gondolkodni, és még életünkben hozzátartozóink nevére íratni pl. ajándékozás vagy adásvétel útján a jelentős értéket képviselő ingatlanokat, hogy a költséges hagyatéki eljárásra akár ne is kerüljön sor. Ezáltal sok százezer forintos költséget takaríthatunk meg.

A közjegyzői díjnak több eleme van. A közjegyzői díj alapját a munkadíj képezi, ennek 40 %-át teszi ki a költségátalány, továbbá felszámíthat még a közjegyző további összegeket a készkiadások fedezésére. A közjegyzői díj tehát nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díjnak csak egy részét képezi.

 • Közjegyző munkadíja

A közjegyzőt a hagyatéki eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, óradíj jár a közjegyzőnek.

Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, akkor a munkadíjként minden megkezdett óráért 5500 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó 16.500.-Ft munkadíjat kell fizetni. Ez majdnem háromszoros díjat jelent az eddigiekhez képest.

Az esetek döntő többségében azonban a hagyatéki eljárásokban nem ez, hanem az ügyértékhez igazodó munkadíjszámítás történik, így vizsgáljuk meg ezt részletesebben.

 1. § A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyző részére
 2. a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíj felét,
 3. b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (1) bekezdése szerinti, de legfeljebb három órára járó munkadíjat

kell fizetni.

Az ügyértékhez igazodó munkadíj összege sávosan igazodik az ügyértékhez. Például a leggyakoribb esetek:

10.§:

 1. d) 100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8 200 Ft és a 100 000 Ft feletti rész 2%-a;
 2. e) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 200 Ft és az 500 000 Ft feletti rész 1%-a;
 3. f) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61 200 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a;
 4. g) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86 200 Ft és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a;
 5. h) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561 200 Ft és a 200 000 000 Ft feletti rész 0,2%-a;

 

Ezen összegeknek tehát a fele számítható fel a hagyatéki eljárásban, vagyis 2019. július 01-től

5.000.000.-Ft feletti, de 10.000.000.-Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 30.600.-Ft és az 5.000.000.-Ft feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj.

10.000.000.-Ft feletti de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 43.100.-Ft és a 10.000.000.-Ft feletti rész 0,125%-a a közjegyzői munkadíj.

Így például egy 11.000.000.-Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 44.350.-Ft munkadíj +17.740.-Ft költségátalány, vagyis 62.090.-Ft + a készkiadások (ez több ezer forint is lehet) összegre számíthatunk.

Egy 50.000.000.-Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 93.100.-Ft munkadíj +37.240.-Ft költségátalány, vagyis 130.340.-Ft + a készkiadások (ez több ezer forint is lehet) összegre számíthatunk.

Például egy 210.000.000.-Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 581.200.-Ft munkadíj +232.480.-Ft költségátalány, vagyis 813.680.-Ft + a készkiadások (ez több ezer forint is lehet) összegre számíthatunk.

 • Közjegyzői Költségek, készkiadások

A költségátalány a közjegyzői munkadíj 40%-a . A készkiadások között pl. felmerül a leírás díja, postaköltség, fordítási díj, stb. Leírási díjként a közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. A megkezdett oldal teljes oldalnak számít.

A hagyatéki eljárás költségét az örökös viseli. Ha több örökös van, úgy ez a kötelezettség őket egyetemlegesen terheli. Ez azt jelenti, hogy bármelyiküktől követelhető az egész költség, és ezt követően az örökösök egymás között kötelesek ezzel elszámolni. A hagyatéki eljárás költségét általában készpénzben kell vinnie az örökösöknek nyomban a hagyatéki tárgyalásra.

 • Ügyvédi munkadíj

Ennek összege egyedi megállapodás tárgya, általában a hagyatéki ügyérték 0,5-1%-a, de javaslom, hogy kérjen egyedi árajánlatot és keressen elérhetőségeimen.

A sikeres hagyatéki tárgyaláson való ügyvédi képviselet költsége elenyészik az ez által megtakarítható későbbi peres eljárás költségeihez viszonyítva.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon https://bizikugyvediiroda.hu/kapcsolat/ kattintva.

47 Responses

 1. Férjem meghalt július29- én. Házat 57.000.000.ft-ra értékelték a hagyatéki leltárban. Van három felnőtt gyermekünk. Mennyi közhegyzöi díjra kell számítanunk.

 2. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!

  Két kérdésem lenne az egyetemleges teherviselés kapcsán:

  1., Több örökös esetén az egyetemleges teher alapján a közjegyző mi alapján dönti el, hogy az örökösök közül mely örököstől kéri a költség megfizetését, amennyiben az örökösök a díj fizetés vonatkozásában nem tudnak megegyezni?

  2., Amennyiben megegyeztek és minden örökös egy adott összeget fizet ki, akkor feltételezem, hogy értelemszerűen több számlát (mindig az adott örökösök által megfizetett összegről) állít ki a közjegyző, nem pedig 1 számlát a teljes díjról (ez utóbbi a hatályos számíviteli tv. alapján fiktív számlázást jelentene).

  Köszönettel

  1. T. Zsolt!
   1. A közjegyző az egyetemleges felelősség alapján bármelyik örököstől követelheti a munkadíját, nyilván attól fogja kéri, akinél a legnagyobb az esély arra, hogy önként teljesít.
   2. Igen, minden örökösnek ilyenkor olyan összegről állítja ki a közjegyző a számlát a hagyatéki eljárás során, amennyit megfizetett a közjegyzői díjból.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki ügyvéd

 3. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!

  Egy 12.8 MFt-ra felértékelt lakás fele után kell fizetnem (a másik fele már a nevemen van), és egy osztatlan közös földtulajdon most már rám eső része után, ami 3 aranykorona. A közjegyzői irodából felhívtak időpontot egyeztetni, és kérdésemre, hogy mekkora összegre számítsak, 100.000 Ft-ot mondtak. Sokallottam, de nem voltam tisztában vele, hogy kalkulálták ezt az összeget. Lehetséges, hogy ennyit kell fizetnem? Követve az ügyértékhez igazodó díjakat, nekem kevesebb jön ki. A történet Debrecenben játszódik.

  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia! Kérdésem a következő lenne. Édesanyám után hagyatéki eljárás során közjegyzői díj meg állapításra került 26.590 ft. Négyen vagyunk örökösek. Én a saját részemet ebből az összegből ki fizettem 6.648 ft-ot. Köteles vagyok fizetni a többi örökös helyet, akik nem fizették a részükez ki? Köszönöm a válaszát!

   1. T Zsuzsa!
    A közjegyzői dij megfizetéséért az örökösök felelnek, örökrészük arányában, ám egyetemes a felelősségük.
    Azaz bármelyik örököstől a közjegyző követelheti az egész összeget.
    Majd a fizető örökös követelheti az örököstársaitól külön eljárásban az általa helyettük megfizetett összeget.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 4. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia

  Az örökös a közjegyzői munkadíjjal szemben számolhat el költséget?
  (Temettetés, urnahely vétel)

  Tisztelettel: Dr. Szebeni Zsolt

  1. T. Zsolt!
   Elszámolható temetési költség a hagyatéki eljárás során, de az nem fogja csökkenteni a közjegyző munkadíjának összegét.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő! Édesanyám hagyatékát 7000000 Ft-ra értékelték, de 14000000-ért el tudnám adni. Ha fellebbezést nyújtok be kb. mennyi időt vesztenék, és mennyi lenne ennek a díja? Nem egyértelmű a határozatban leírtak.A befizetett adó 15%,elég sok lenne. Lehetséges hogy a második értékbecslés is hasonló lenne árban? Ismerős ügyvéd telefonon azt mondta a NAV-ot hívjam fel először. Megéri fellebbezni? Köszönöm válaszát! Tisztelettel :Gabriella

    1. Kedves Gabriella!

     Nem tudom, hogy melyik fázisban tart épp a hagyatéki eljárás.
     Javaslom a fellebbezést, mert jelentős az Ön által jelzett eltérés és ez jelentős többlet szja fizetési kötelezettséget vonna maga után.
     De csak akkor, ha 5 éven belül értékesítené az ingatlant. Ha 5 év elteltével adná csak el, akkor nem szükséges fellebbezni.
     Üdv. dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 5. Tisztelt Cim!

  A cikknek azon részéhez szeretnék egy kérdést feltenni, amely arról szól, hogy még éltünkben irassuk nevére az ingatlant, akinek szánjuk.
  Amennyiben a végrendeletben –az örökölhető részt — névre szólóan határozzuk meg, az nem egyenlő a „”rá iratással””?
  A törvényes örökösöm a fiam, de lakásomat, 50-50 %-ban az unokámmal együtt akarom, hogy örököljék. Ez igy elfogadható?
  Igaz, hogy már idős vagyok, /76/ de még nem akarom rájuk iratni, de csináltam végrendeletet.

  Válaszát tisztelettel megköszönöm, MM

  1. T. Mária!
   Látnom kellene a végrendeletet ahhoz, hogy megítélhessem, megfelelő-e tartalmi és formai szempontból egyaránt.
   Konzultációra (személyes vagy telefonos konzultáció) időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki ügyvéd

 6. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia

  Ha a szülő után örököl a gyerek házat( nagykorú), akkor az illetékmentes ? Csak közjegyzői díjat kell fizetni? Értékbecslést kell fizetni?

  1. T. Hölgyem!
   Igen, öröklési illeték mentes a szülőtől történő öröklés. Közjegyzői díjat kell fizetni a hagyatéki eljárás során.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki ügyvéd

 7. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!

  Eltartási szerződésem volt öt év után halt meg az idős bácsi. A bankszámlán kb. 320.000

  ezer forint maradt! A temetési költség 260.000 ezer forint volt, amit a bácsi a számláján

  tett félre a temetésre. Nekem nem volt hozzáférésem, így én teljes egészében fizettem a temetési költséget!

  Erről külön nem rendelkezett, csak szóban beszéltük meg! Kérhetem a hagyatéki eljárás során a temetési költség kifizetését részemre ha nincs hozzátartozó, aki szintén igényt tartana ere az összegre? Köszönettel Nagy Ágnes

  1. T. Ágnes!
   A hagyatéki eljárás során hitelezői igényt terjeszthet elő a temetési költségekre, amit számlával fog tudni igazolni.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 8. T.Ügyvédnő,
  a hagyatéki eljárás minden elhalálozás esetében kötelezően lefolytatandó ?A közjegyző személye választható,vagy valamiféle rendszer,vagy hatóság által kerül kijelölésre ?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  Fülöp György

 9. T. Ügyvédnő

  Édesanyám 2020. május 24-én halt meg. Végrendeletet hagyott, melyben a lakását és a termőföldjét az Én nevemre hagyta. A végrendeletét ügyvédi okiratba foglaltattuk, a Földhivatalnál minden át van vezetve az Én nevemre. Egyedül a lakossági folyószámlája a hagyaték tárgya, melynek összegét nem ismerem, a bank Nekem tájékoztatást nem adhat. A tárgyalás október 8-án lesz.
  Kérdésem, hogy a bank a közjegyzőnek kiadhatja a folyószámla egyenlegét? Mennyi költségre számíthatok, mert van egy testvérem, de Ő egyáltalán nem érdekelt ebben az ügyben, mert a bankhoz is kedvezményezettként Én voltam bejelentve.

  1. Kedves Katalin!

   Ha a bankszámlához halál esetére szóló rendelkezés tartozik, akkor az nem számít bele a hagyatékba. Ebben az esetben a közjegyzőt a bank arról fogja csak tájékoztatni, hogy van ilyen rendelkezés a számlához, és nem lesz lefolytatva erre a számlára a hagyatéki eljárás.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd
   öröklési és ingatlan ügyvéd

 10. Orokoltem edesapamtol a haza Negyedet.felesege orokolte a 3/4 reszt.
  Octoberben lesz a hagyateki targyalas.kell ugyvedet fogadnom vagy a kozmegyzonek kuldott meghatalmazas eleg…???
  Milyen osszeg a kozjrgyzoi dij.

  1. T. Hölgyem!
   A közjegyzői díjakról olvashat egy részletes cikket a honlapomon.
   Ha bármilyen jogvita van a felek között, akkor érdemes ügyvéddel, mint jogi képviselővel mennie a hagyatéki tárgyalásra.
   Szükség esetén keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 11. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!
  Édesapám halála után 5 évvel póthagyatéki tárgyalást kértem, mivel volt egy autó, amit nekem vásárolt, de a tulajdonos ő volt én csak az üzembentartó! Ma megis volt a tárgyalás és a közjegyző 30090 Ft. kért, amit nem tartok reálisnak, hiszen az autó kb 80-100.000ft ér (22 éves suzuki swift) ön szerint ez az összeg nem volt sok?

  1. T. Zoltán!
   Sajnos a közjegyzői díjak nagyon magasak, egy központi díjszabás alapján kellett, hogy kiszámítsa a közjegyző.
   T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 12. T. Ügyvédnő !
  Szeretném megkérdezni , ajándékozás esetén ami szántóföld és ingatlan kell-e közjegyzői díjat fizetni ?
  Köszönettel : Doszkocsné Bábity Erzsébet

  1. Kedves Erzsébet!
   Ha közjegyzővel készíttetik el az ajándékozási szerződést, akkor nyilvánvalóan kell közjegyzői munkadíjat fizetni.
   De az ügyvédek olcsóbban szokták elkészíteni az ingatlan ajándékozási szerződéseket, az ügyvédi díj sokkal alacsonyabb szokott lenni, mint a közjegyzői díj.
   Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el az ingatlan ajándékozási szerződéseket, kérem keressen bizalommal a részletek megbeszélése érdekében
   a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Kedves Ügyvéd nő !
    Köszönöm szépen válaszát ,
    Köszönettel : Doszkocsné Bábity Erzsébet

 13. Tisztelt Hölgyem!

  Az Ön honlapján ez szerepel:
  „5.000.000.-Ft feletti, de 10.000.000.-Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 30.600.-Ft és az 5.000.000.-Ft feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj.”
  A MOKK honlapján pedig ez:
  „f) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 56 700 Ft, valamint az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a;”
  Mindkét információ ha jól látom a 2019.07.01 utáni állapotot tükrözi, költségtérítés nélkül.

  Mi okozza az eltérést? kinek van igaza?

  Köszönöm válaszát

  Nagy Tibor

  1. Tisztelt Nagy Tibor!
   A 2019. június 30-ig hatályos szabályozást nézte a MOKK honlapján. A díjszabás változott 2019. július 1-től.
   Ekkortól is eltér azonban az „ügyértékhez igazodó közjegyzői munkadíj”, és a „hagyatéki eljárásban” alkalmazandó közjegyzői munkadíj számítása és összege.
   A honlapomon feltüntetett összegek helyesek.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlan ügyvéd

 14. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!
  Feleségem 85 éves korában elhúnyt. Vagyona nem volt, a lakásra vonatkozó haszonélvezeti jog halálával megszűnt. Bankszámláján rendszeresen csak a nyugdíja jóváírása, majd annak ATM-mel történő készpénz-felvétele jelentett forgalmat. Kell-e ilyen esetben is hagyatéki eljárást indítani? A bankszámla megszűntetése lenne kívánatos, mivel a számlavezetési díjak folyamatosan kényszer-hitelezési kamattal terhelt hátralékot termelnek. A Bank a megszűntetéshez hagyatéki végzés bemutatását kéri. Mit lehet tenni?

  1. Tisztelt Gábor!

   Meg kell indítani kötelezően a hagyatéki eljárást, mert az elhunyt nevén volt bankszámla.
   Vagyis az önkormányzatnál a halotti anyakönyvi kivonattal, a bakszámla adataival és a kitöltött nyomtatvánnyal indítsa meg a hagyatéki eljárást.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 15. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!

  Édesanyám többedmagával örökös egy ingatlanban. Az örökösök egy része szeretne lemondani az én javamra az örökrészéről (én gondoztam az elhunytat). A Közjegyző tájékoztatása szerint erre nincs lehetőség, mert csak az öröklésben érintett személy javára mondhatnak le, ezért azt javasolta, hogy az édesanyám részére mondjanak le, amit meg is tettek. Én viszont azt olvastam a Mokk oldalán, hogy a hagyatéki eljárásban közvetlenül nem érintett személy részére is lemondhatnak.
  Esetleg változott a jogszabály, melyik a hatályos információ? A hagyatéki eljárás 2019. novemberben indult, de az első tárgyalásra 2020. nyarán került sor.
  Köszönettel,

  1. T. Edit!
   Az örökösnek a hagyatéki tárgyaláson módjában áll a hagyatékot vagy annak egy részét örököstársára, a hagyatéki eljárásban közvetlenül nem érdekelt örökösre, vagy akár a hagyatéki hitelezőre átruházni. Vagyis az érintettek közbenső szerzését (öröklését) követően ruházzák át Önre (ajándékozás vagy adásvétel jogcímén) az ingatlant. Erre van lehetőség a hagyatéki eljárásban.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlan ügyvéd

 16. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyám póthagyatéki eljárás során az annak tárgyát képező külterületi ingatlant nem kívánta megörökölni, ezért azt visszautasította. Arról kaptunk azonban tájékoztatást, hogy mivel az alaphagyaték során nem történt visszautasítás, így a póthagyaték során sem lehetséges. Ha nem akarja megörökölni, akkor oda lehet ajándékoznia a hagyatéki eljárás során a Magyar Állam részére. Azonban ez esetben is anyukámnak kell kifizetni a közjegyzői eljárás díját. Ez így rendben van? Akkor is neki kell fizetni, ha nem ő örökli meg az ingatlant, hanem a Magyar Államnak ajándékozza?

  1. Kedves Erika!
   A leírtak alapján az anyuka közbenső öröklése után történik az ajándékozás a Magyar Állam javára,
   tehát az örökös először az anyukája, aki ezt követően ajándékoz. A közjegyzői díjat valóban az örökös fizeti.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlan ügyvéd

 17. Tisztelt Ügyvédnő!
  4 testvéremmel közösen jelentősnek mondható tartozást örököltünk. (csak tartozást, semmi egyéb nincs) Hagyatéki tárgyalás nem volt, de kaptam egy végzést a közjegyzőtől, melyben azt írja, hogy kérhető a tárgyalás. Én vissza szeretném utasítani az örökséget, van egy fiam aki bizton állítható, hogy ugyanezt teszi majd (kiskorú gyermek, ügygondnok is remélhetőleg ezt látja jónak), de a többi örökös szerint a visszautasítás után is fizetni valóm van. Mi több, van olyan tartozás amit nem utasithatok vissza. Kérdésem az lenne, hogy valóban létezik ilyen? És a visszautasítás után is az ügy kapcsán terhel bármi anyagi költség?

  1. T. József!
   Javaslom, hogy utasítsa vissza az örökséget.
   Az örökös egyébként csak a hagyaték erejéig a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a tartozásokért a hitelezőkkel szemben.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlan ügyvéd

 18. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!

  Amennyiben visszautasítom édesanyám hagyatékát, úgy a közjegyző követelhetii tőlem a hagyatéki eljárás díját?

  Köszönettel,
  Péter

  1. T. Péter!

   A közjegyző díját a hagyatéki eljárásban az örökösök viselik.
   Ha Ön visszautasítja az örökséget, akkor nem lesz örökös, tehát nem fizeti a közjegyzői díjat.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 19. Tisztelt Ügyvédnő!
  Hamarosan lesz Édesapánk halála miatt a hagyatéki tárgyalás. Az idézéssel együtt kaptunk a közjegyzőtől másolatban egy 20 évvel ezelőtti végrendeletet, amiben egy olyan ingatlan szerepel, ami már eladásra került. Ezt vajon miért küldték meg levélben? Van rá esély, hogy a tárgyaláson másik végrendelet is lesz? Mert úgy tudjuk, hogy készült 5 éve.
  Köszönöm.

  1. Tisztelt Erika!
   A közjegyző azt a végrendeletet tudja figyelembe venni a hagyatéki eljárás során, amiről tudomást szerez.
   Ha önök rendelkeznek egy későbbi végrendelettel, vagy van arról tudomásuk, hogy hol van az a másik végrendelet, akkor azt be kell adniuk a közjegyzőnek.
   Mindig a legutolsó végrendelet az érvényes.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 20. Tisztelt Űgyvédnő!Tisztelt Ügyvédnő!

  Örökösödési ügyben kérném a segítségét.
  Az öröklés tárgya: családi ikerház /otp faktoring jelzáloggal terhelt 2038 évig/
  ½ – ½ rész tulajdon feleségemmel tulajdoni lap szerint
  Család: József /76/ és Katalin házastárs /69/ 33 éve házasok
  Gyerekek : Krisztián közös gyerekünk 30 éves
  Zoltán előző házasságomból 50 éves
  Viktor feleségem előző házasságából 50 éves
  Amit szeretnénk: Az ingatlant csak Krisztián – közös gyerekünk – örökölje aki egyébként
  vállalja a 2038 évig tartó törlesztést
  édesanyja / feleségem/ haszonélvezeti joggal rendelkezzen

  A másik két gyerekkel is nagyon jó a kapcsolatunk így kitagadni nem szeretnénk Őket
  anyagilag jó helyzetben vannak /saját családi ház stb/

  Kérdésem az lenne: mi lenne a megoldás – milyen végrendeletet készítsek – amit ha esetleg
  megtámadnak az öröklésből kihagyott gyerekek hogy ne nyerjék meg a pert
  Elég ha a végrendeletben csak kihagyom őket és meg sem említem nevüket?

  Köszönettel
  József

  1. T. József!
   Nem, nem elég. Az ügy részletes átbeszélése és a szükséges okirat elkészítése érdekében személyes/online/telefonos konzultációt javaslok.
   Várom hívását a 06203415708-as mobilszámomon.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 21. Tisztelt Ügyvédi iroda!

  Érdeklődnék, hogy a örökösödés esetén a közjegyzői irodára vonatkozik-e szabály, hogy három örökös esetén (házastárs, 2 felnőtt korú gyerek) kinek a nevére állítja ki a hagyatéki eljárás díját? Illetve lehet-e 3 különálló számlát kérni.
  Köszönettel,

  1. T. Annamária!

   Igen, lehet kérni külön-külön is számlát. A közjegyzői díjat a hagyatéki eljárásban az örökösök fizetik meg a közjegyzőnek.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük