Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

Végrendelet

Végrendelet

Vállalom Ügyfeleim képviseletét közjegyző előtti hagyatéki tárgyaláson és hagyaték tárgyú peres eljárásban.

Irodám teljes körűen vállalja a végrendelkezéshez kötődően szükség esetén a tulajdoni lap beszerzését, a végrendelet elkészítését és lebonyolítását, majd ezt követően -igény szerint -az irat ügyvédi kamarához történő beadását és az irat őrzését is.

Miért érdemes végrendeletet készíteni?

Hazai jogrendszerünk elismeri az örökhagyók teljes végintézkedési szabadságát.

Törvényes öröklésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben végintézkedés nem történt, vagy az a hagyatékot nem merítette ki teljes egészében.

A végrendeletben az örökhagyó vagyonáról, vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik. Így az örökhagyó életében eldöntheti, hogy vagyona kit illessen, vagy milyen célra legyen fordítva a későbbiekben.

Élettársaknak kiemelten javasolt a végrendelet készítése hiszen míg a házastárs törvényes öröklésre jogosult lehet, úgy az élettárs csak végrendelet útján örökölhet.

Miért célszerű ügyvéddel készíttetni a végrendeletet?

Az alakszerűségi követelmények maximális betartása érdekében. Amennyiben a végrendelet bármilyen alaki hibában szenved, úgy azt a közjegyző érvénytelennek kell, hogy tekintse. Így célszerű minden esetben a végrendeletet hozzáértő szakemberrel készíttetni.

Tartalmi elemek teljes körű megléte érdekében.

Szakszerűség érdekében.

A végrendelet letétbe helyezése érdekében. (a Magyar Ügyvédi Kamaránál az ügyvéd letétbe helyezheti a végrendeletet.)

A házilag, otthon készített végrendelet eltűnhet, vagy, ha megvan, akkor sem biztos hogy tudnak róla az örökösök.

2012 júliusi állapot szerint.