+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Ügyvédi munkadíj

Tájékoztató az ügyvédi munkadíjról

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya.

A megbízási díj minden esetben ügytípustól függően az ügyvéd és a megbízó közötti megállapodás alapján kerül megállapításra.

A munkadíj függ az ügy bonyolultságától, értékétől, a résztvevő személyek számától, az ellátandó feladatok gyakoriságától és egyéb tényezőktől.

A munkadíjak nem tartalmazzák a költségeket, díjakat (pl. tulajdoni lapok, cégkivonatok, anyakönyvi kivonatok, és más okiratok beszerzésének átalánydíjai), illetékeket, a jelentősebb összegű utazási költséget.

Az ügyvédi megbízást az 1998. évi XI. tv. szabályozza. A törvény 23.§ (2) bekezdés eszerint “A megbízást – a tanácsadás esetét kivéve – írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.” A szerződésben meg kell állapodni a megbízással kapcsolatos minden lényeges kérdésben, így a díjban is. A megbízott ügyvéd a jogszabályok határolta keretek között jogosult a megbízó érdekében eljárni. A megbízással a megbízott ügyvéd a gondos és szakszerű ügyellátásra vállal kötelezettséget.

Ingatlan adásvételi szerződés munkadíja: az ingatlan 0,3%-tól, de minimum 70.000.-Ft, maximum 250.000.-Ft.

Egyéb ügyekben díjazás a konkrét megbízásra tekintettel megegyezés szerint.

Amennyiben konkrét ajánlatot szeretne kapni, úgy keresse meg irodámat a honlapon található elérhetőségeken, vagy időpont egyeztetést követően személyesen.