Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

Hagyatéki eljárás

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárással sajnos előbb vagy utóbb mindenki találkozik, mikor elveszíti családtagját, hozzátartozóját. Az elhunyt utáni vagyon sorsát e szomorú élethelyzetben is rendezni kell. Erre hivatott a hagyatéki eljárás, melynek legfontosabb szabályait megismerheti honlapomon, felhívva egyúttal a figyelmet néhány hasznos tudnivalóra.

A hagyatéki eljárás szabályait a 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról (továbbiakban: Tv.) és a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet szabályozza.

A hagyatéki eljárás az elhunyt utolsó állandó bejelentett lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál indul meg, melynek során a jegyző az elhunyt vagyonáról vagyonleltárt készít. Amennyiben a hivatal azt állapítja meg, hogy nem rendelkezett az elhunyt leltározandó vagyontárggyal, úgy lezárja az ügyet.

A leltár elkészítését és az iratok beszerzését követően a jegyző továbbítja a teljes iratanyagot az illetékes közjegyzőhöz. A közjegyző tartja meg a hagyatéki tárgyalást és adja át az örökösnek a hagyatékot. A közjegyző által a hagyatéki eljárás során hozott, érdemi rendelkezést tartalmazó végzés 15 napon belül fellebbezéssel megtámadható. Az érdekelt az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel figyelembe nem vett igényeit – a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül – perrel érvényesítheti. Az örökös a tulajdoni igényét – a hagyatéki eljárástól függetlenül is – perben érvényesítheti.

Érdemes az örökösöknek képviseletükkel megbízniuk egy tapasztalt ügyvédet, aki helyettük és nevükben (vagy akár velük együtt, őket segítve) a szükséges intézkedéseket megteszi, a hagyatéki tárgyaláson őket képviseli, szükség esetén köteles rész iránti igényt terjeszt elő, vagy egyezséget köt a többi örökössel, akár ez által eltérve a törvényes öröklési rendtől.

Az ügyvédi munkadíj egyedi megállapodás tárgya, mely függ a hagyatéki ügyértéktől is, így javaslom, hogy minden esetben kérjen egyedi árajánlatot és keressen elérhetőségeimen.

Honlapomon részletes ismertetést talál a hagyatéki eljárás folyamatáról, a jegyző eljárásáról a hagyatéki eljárásban, a közjegyző eljárásáról és az általa hozható határozatokról a hagyatéki eljárásban, a hagyatéki eljárás költségeiről, a hagyatéki eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, valamint a külföldi örökhagyó utáni magyarországi vagyon örökléséről és a külföldi örökös örökléséről.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse.