Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

CSOK VISSZAFIZETÉSE

CSOK VISSZAFIZETÉSE

Sok család igénybe vette az elmúlt években a CSOK-ot (Családi Otthonteremtési Kedvezmény), mely segített a családoknak az otthonteremtésben. Ám sajnos vannak olyan élethelyzetek, amikor például válás vagy egyéb ok miatt a fiatal házaspár mégsem teljesítette a gyermekvállalását, ezért vissza kell fizetniük a CSOK teljes összegét, kamatokkal együtt. Főszabályként tehát a CSOK-ot vissza kell fizetni, ha a vállalt gyermekek nem születnek meg a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül. Nézzük végig a különböző eseteket és a néhány mentességi lehetőséget.

 1. Meddőség

Megelőlegező CSOK esetén, amennyiben a fiatal házaspár a gyermekvállalását nem teljesíti, de az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár
– a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal (5 db) emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban részt vett, vagy
– a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel,
akkor kizárólag a CSOK összegét kell a hitelintézeten keresztül visszafizetni, a kamatokat nem kell visszafizetni.

Az igazolást a reprodukciós intézmény által kiállított igazolás dátumától számított 60 napon belül, de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Csak olyan igazolás fogadható el, amely alapján megállapítható, hogy a CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a kizáró ok megállapításának első időpontját.

Büntetőkamattal terhelve kell visszafizetni a támogatást, ha a meddő pár nem vesz részt maximális számban emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban.

 1. Kivételesen súlyos élethelyzet és egészségügyi probléma esetén

A gyermekvállalás azonban teljesítettnek tekinthető, amennyiben a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert:
– a házastársak egyike elhunyt,
– a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták,
– a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy
– a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság.
Ebben a 4 esetben a megelőlegezett CSOK-ot egyáltalán nem kell visszafizetni.

Ha a pár A BABAVÁRÓ HITELT is igénybe vette, és 5 éven belül nem született gyerekük, a babaváró kamattámogatást is vissza kell fizetniük egy összegben. A visszafizetési kötelezettség akár a CSOK támogatás visszafizetéssel egy időben is jelentkezhet, és ezáltal jelentős kiadást jelenthet a házaspárnak.

Ha született gyermek, de kevesebb, mint amennyit a pár előre vállalt, akkor csak azt az összeget kell visszafizetni (szintén kamattal együtt), amit a meg nem született gyermek után vett fel a pár.

 1. Válás

A meg nem született gyermekek szempontjából mindegy, hogy válás vagy időtúllépés miatt nem teljesültek a feltételek, a visszafizetés mindkét esetben ugyanúgy vonatkozik az igénylőkre.

Az előre vállalt gyermekekre vonatkozó határidők: egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három vagy több gyermek vállalása esetén 10 év.

Ha egy házaspár a válás mellett dönt, az egyik félnek előbb-utóbb költöznie kell, ez pedig gondot jelenthet a CSOK-nál. Egyetlen eset van, amikor a válás után nem kell visszafizetni a felvett támogatást:

 • ha az egyik fél a másiktól megszerzi a CSOK-kal vásárolt ingatlan tulajdonjogát, és
 • a kiskorú gyermekek (akikre a támogatást igénybe vették) a CSOK-os ingatlanban élnek tovább a tulajdonjogot megszerző féllel.

Ebben az esetben szerződésmódosításra van szükség, amelynek a díja a támogatott személyt terheli.

Ez az eljárás csak akkor működik így, ha a gyermekvállalás terén nincs elmaradása a párnak.

A válást legkésőbb 30 napon belül jelezni kell a területileg illetékes járási hivatal felé.

 1. Szerződésszegés

Amikor a CSOK szerződést megkötjük, az állam javára jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre 10 évre. Amíg ez az állapot fennáll, a CSOK-os ingatlanra a következő feltételek vonatkoznak:

 • nem lehet az ingatlant lebontani (kivéve, ha természeti katasztrófa miatt ez szükséges),
 • nem lehet eladni az ingatlant,
 • az ingatlanban kell élnie a támogatott személynek és annak a gyermeknek, aki után a támogatást igénybe vették,
 • a lakás használatát nem lehet átengedni harmadik félnek, tehát nem lehet pl. kiadni,
 • nem lehet haszonélvezeti jogot alapítani,
 • a lakást nem lehet lakáscéltól eltérően hasznosítani.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az igénybe vett támogatást vissza kell fizetni, büntetőkamattal együtt.

De ha a támogatott személy (nem válás miatt) a CSOK-os ingatlannak csak egy részét idegeníti el, a támogatás összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

 

 1. Nem készül el időre az ingatlan

 

 CSOK-nál építkezésnél és bővítésnél https://bizikugyvediiroda.hu/ingatlan-adas-vetel/csok-2021-es-otthonteremtes-2021/, falusi CSOK-nál https://bizikugyvediiroda.hu/adasveteli-szerzodes/csok-uj-szabalyai-2024-tol/pedig bővítésnél és korszerűsítésnél fordulhat elő, hogy a szerződésben vállalt munkálatok nem készülnek el időben. Ez szintén szerződésszegésnek minősül, tehát vissza kell fizetni az igénybe vett támogatást.

A munkálatok elvégzését pontosan rögzíti a támogatási szerződés, de legfeljebb 5 éve van a támogatottnak arra, hogy igazolja a befejezést.

Új ingatlan építésénél felbontja a bank a szerződést, ha a támogatott személy eláll az építési szándékától, vagy miatta hiúsul meg a használatba vételi engedély kiállítása.

 

 1. Egyéb esetek
 • külföldi állampolgárok : Az igénylésre nem csak magyar állampolgárok jogosultak, hanem tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek is, ha megfelelnek minden személyi feltételnek. Ám ha megszűnik a tartózkodási jogosultságuk, és 30 napon belül nem kapnak tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, akkor késedelmi kamattal együtt kell visszafizetni a támogatást.
 • valótlan adatokról nyilatkozás : CSOK igénylésnél sok személyes körülménnyel kapcsolatban elég nyilatkozatot tenni, hogy az igénylés menete egyszerűbb és gyorsabb legyen. Ha viszont kiderül, hogy valamelyik nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, akkor késedelmi kamattal együtt kell visszafizetni a támogatást. A visszafizetési kötelezettséget ilyenkor az igénybevétel napjától számítják.
 • Jogosulatlan igénybevétel : Ha utólag derül ki, hogy a támogatott nem jogosult a támogatásra, akkor is vissza kell fizetni a támogatást, amiről a bank fogja értesíteni az igénylőt. Ha nem történik meg a visszafizetés, akkor a bank a járási hivatalnak továbbítja az ügy iratait.

 

 1. 10 éven belüli kiköltözés

 

Ha mégis eladnánk az ingatlant 10 éven belül, akkor ez úgy történhet, hogy befizetjük az igénybe vett támogatást, majd a következő ingatlannál újra igénybe vesszük. Így tulajdonképpen átvihetjük a CSOK-ot egyik ingatlanról a másikra. További feltételei:

 • ne csússzunk ki a határidőből.

Kérelemre a fizetési kötelezettséget bizonyos ideig felfüggeszti a járási hivatal:

 • új ingatlan építése esetén három évre lehet kérni a felfüggesztést,
 • új vagy használt ingatlan vásárlása esetén egy évre lehet kérni a felfüggesztést.

Tehát a visszafizetéstől számolva ingatlanvásárlásnál egy év, építkezésnél pedig három év áll rendelkezésre, hogy megvalósítsuk az újabb ingatlancélt. Így átvihetjük a CSOK támogatást a másik ingatlanra. Az átmeneti időszakban, vagyis a felfüggesztés időtartama alatt a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-kal vásárolt ingatlant.

 • az újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia az eladott ingatlan alapterületét – ellenkező esetben nem tudjuk ugyanazokkal a feltételekkel újra igénybe venni a CSOK-ot.

A CSOK újbóli igényléséhez be kell mutatni az adásvételi vagy a csereszerződést, építés esetén pedig a használatbavételi engedélyt.

Továbbá igazolni kell, hogy a CSOK-os ingatlan eladásából származó teljes bevételt az újabb ingatlan megvásárlására / építésére fordítottuk.

 

 1. Méltányosság, részletfizetés, halasztás, mérséklés, visszafizetés elengedése

 

A visszafizetési kötelezettségre a lakás fekvése szerint illetékes járási hivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet (ez csak lehetőség), ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egy összegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

A támogatott személy továbbá a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat az illetékes kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb 5 évre fizetési halasztást engedélyezhet. (ez csak lehetőség)

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert:
– a megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár a) részt vett 5 meddőségi eljárásban, vagy – b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy – a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. A járási hivatal és a kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

A legfeljebb 5 éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

 

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

A CSOK visszafizetésénél egyáltalán nem mindegy, hogy a visszafizetés önkéntesen történik, tehát a támogatott kezdeményezi azt, vagy szerződésszegés miatt a bank kötelezi erre. Ugyanis a visszafizetésre kötelezett CSOK igénylők a visszafizetéstől számított 5 évig nem adhatnak be újabb igénylést állami lakástámogatásra. Az önkéntes visszafizetést választók viszont nem minősülnek visszafizetésre kötelezetteknek, így az ő esetükben nem zárja ki semmi az újbóli igénylést.

Ingatlan adásvételi szerződése elkészítését, valamint a lakásvásárlásának teljes jogi lebonyolítását – akár CSOK igénylése mellett- bízza nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorlott ügyvédre. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon https://bizikugyvediiroda.hu/kapcsolat/kattintva.

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük