+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

A hagyatéki eljárás költsége

Közjegyzői díjak 2019.

A közjegyzői díjszabásról szóló új rendelkezés eredményeképpen jelentősen emelkedtek a hagyatéki eljárásokban a közjegyzői díjak, amit minden esetben ki kell fizetnie az örökösöknek. Ennek elkerülése érdekében érdemes előre gondolkodni, és még életünkben hozzátartozóink nevére íratni pl. ajándékozás vagy adásvétel útján a jelentős értéket képviselő ingatlanokat, hogy a költséges hagyatéki eljárásra akár ne is kerüljön sor. Ezáltal sok százezer forintos költséget takaríthatnak meg a családok.

 • Közjegyző díja

A közjegyzői díjak kiszámítását a hagyatéki eljárásban a 22/2018. számú a közjegyzői díjszabásról szóló IM rendelet szabályozza. Ez 2019. július 01-én lépett hatályba, felváltva a közjegyzői díjszabásról szóló korábbi 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletet.

A közjegyzőt megilleti munkadíj és költségtérítés. Ennek mértékét jogszabály alapján a közjegyző állapítja meg, mely sok esetben igen jelentős összeg.

A közjegyzői díjak munkadíjból és költségtérítésből tevődnek össze, a költségtérítést pedig a költségátalány és a készkiadások alkotják. A most bevezetett új Díjrendelet a munkadíj fix összegét emeli meg. Az új rendelkezés eredményeképpen igen jelentősen emelkednek a hagyatéki eljárásokban a közjegyzői díjak, amit minden esetben ki kell fizetnie az örökösöknek. Ennek elkerülése érdekében érdemes előre gondolkodni, és még életünkben hozzátartozóink nevére íratni pl. ajándékozás vagy adásvétel útján a jelentős értéket képviselő ingatlanokat, hogy a költséges hagyatéki eljárásra akár ne is kerüljön sor. Ezáltal sok százezer forintos költséget takaríthatunk meg.

A közjegyzői díjnak több eleme van. A közjegyzői díj alapját a munkadíj képezi, ennek 40 %-át teszi ki a költségátalány, továbbá felszámíthat még a közjegyző további összegeket a készkiadások fedezésére. A közjegyzői díj tehát nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díjnak csak egy részét képezi.

 • Közjegyző munkadíja

A közjegyzőt a hagyatéki eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, óradíj jár a közjegyzőnek.

Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, akkor a munkadíjként minden megkezdett óráért 5500 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó 16.500.-Ft munkadíjat kell fizetni. Ez majdnem háromszoros díjat jelent az eddigiekhez képest.

Az esetek döntő többségében azonban a hagyatéki eljárásokban nem ez, hanem az ügyértékhez igazodó munkadíjszámítás történik, így vizsgáljuk meg ezt részletesebben.

 1. § A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyző részére
 2. a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíj felét,
 3. b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (1) bekezdése szerinti, de legfeljebb három órára járó munkadíjat

kell fizetni.

Az ügyértékhez igazodó munkadíj összege sávosan igazodik az ügyértékhez. Például a leggyakoribb esetek:

10.§:

 1. d) 100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8 200 Ft és a 100 000 Ft feletti rész 2%-a;
 2. e) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 200 Ft és az 500 000 Ft feletti rész 1%-a;
 3. f) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61 200 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a;
 4. g) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86 200 Ft és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a;
 5. h) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561 200 Ft és a 200 000 000 Ft feletti rész 0,2%-a;

 

Ezen összegeknek tehát a fele számítható fel a hagyatéki eljárásban, vagyis 2019. július 01-től

5.000.000.-Ft feletti, de 10.000.000.-Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 30.600.-Ft és az 5.000.000.-Ft feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj.

10.000.000.-Ft feletti de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 43.100.-Ft és a 10.000.000.-Ft feletti rész 0,125%-a a közjegyzői munkadíj.

Így például egy 11.000.000.-Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 44.350.-Ft munkadíj +17.740.-Ft költségátalány, vagyis 62.090.-Ft + a készkiadások (ez több ezer forint is lehet) összegre számíthatunk.

Egy 50.000.000.-Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 93.100.-Ft munkadíj +37.240.-Ft költségátalány, vagyis 130.340.-Ft + a készkiadások (ez több ezer forint is lehet) összegre számíthatunk.

Például egy 210.000.000.-Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 581.200.-Ft munkadíj +232.480.-Ft költségátalány, vagyis 813.680.-Ft + a készkiadások (ez több ezer forint is lehet) összegre számíthatunk.

 • Közjegyzői Költségek, készkiadások

A költségátalány a közjegyzői munkadíj 40%-a . A készkiadások között pl. felmerül a leírás díja, postaköltség, fordítási díj, stb. Leírási díjként a közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. A megkezdett oldal teljes oldalnak számít.

A hagyatéki eljárás költségét az örökös viseli. Ha több örökös van, úgy ez a kötelezettség őket egyetemlegesen terheli. Ez azt jelenti, hogy bármelyiküktől követelhető az egész költség, és ezt követően az örökösök egymás között kötelesek ezzel elszámolni. A hagyatéki eljárás költségét általában készpénzben kell vinnie az örökösöknek nyomban a hagyatéki tárgyalásra.

 • Ügyvédi munkadíj

Ennek összege egyedi megállapodás tárgya, általában a hagyatéki ügyérték 0,5-1%-a, de javaslom, hogy kérjen egyedi árajánlatot és keressen elérhetőségeimen.

A sikeres hagyatéki tárgyaláson való ügyvédi képviselet költsége elenyészik az ez által megtakarítható későbbi peres eljárás költségeihez viszonyítva.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon https://bizikugyvediiroda.hu/kapcsolat/ kattintva.