+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Külföldi állampolgár örökhagyó

Ha az örökhagyó kizárólag külföldi állampolgár volt vagy a magyar állampolgárság mellett külföldi állampolgársággal is rendelkezett, és van Magyarországon hagyatéki vagyon, akkor a jegyző vagy a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatásának tényéről az állampolgárság szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseletét közvetlenül értesíti.

Ha a külföldi örökhagyónak végrendelete maradt hátra, annak érvényessége elbírálására az Igazságügyi Minisztérium jogosult.

Külföldi örökhagyó esetén – Magyarországon található ingatlanok öröklésénél- a külföldi jog – például német örökhagyó esetén a német polgári törvénykönyv (BGB)  – rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Vagyis a magyar közjegyző a magyar hagyatéki eljárás szabályainak betartása mellett, de külföldi (pl. német) öröklési jog alapján adja át a hagyatékot.

 1. évi 13. törvényerejű rendelet szabályozza a több államot érintő öröklési ügyek nemzetközi vonatkozásait. Többes állampolgárságú örökhagyó, illetve több országban található hagyatéki vagyon esetén sokszor igen összetett kérdés eldönteni, hogy melyik állam jogszabályait kell alkalmazni az adott ügyben.

Az öröklési jogviszonyokat és a végintézkedést annak a jognak az alapján kell elbírálni, amely az örökhagyónak halála időpontjában személyes joga volt.

Személyes jog az a jog, amelyik országnak az egyén az állampolgára. Előfordulhat azonban –sőt egyre gyakrabban- olyan eset, mikor az örökhagyó többes állampolgár, például magyar állampolgársága mellett rendelkezett még német állampolgársággal is. Ilyenkor, ha az örökhagyó többes állampolgár, és az egyik állampolgársága a magyar, úgy a magyar jog a személyes joga, ennek hiányában a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerinti állam joga.

A közjegyző köteles eljárni, ha az eljárást előtte indítják meg, és

 • az örökhagyó a halálakor magyar állampolgár volt
 • ha a hagyaték Magyarországon található.

 A magyar bíróság köteles eljárni, ha az eljárást előtte indítják meg, és

 • az örökhagyó a halálakor magyar állampolgár volt
 • ha az alperes lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon található.

Kizárólag magyar közjegyző (vagy bíróság) járhat el:

 1. a) belföldön fekvő ingatlannal kapcsolatos dologi jogi hatályú jog érvényesítése iránti eljárásban, valamint bérleti és haszonbérleti szerződést érintő eljárásban;
 2. b) magyar állampolgárságú örökhagyó belföldi hagyatékát érintő hagyatéki eljárásban;
 3. c) jogoknak, tényeknek és adatoknak belföldön vezetett közhitelű nyilvántartásba történő bejegyzését érintő eljárásban.

Ennek megfelelően kizárt a magyar hatóság eljárása, vagyis nem járhat el magyar bíróság vagy más hatóság, közjegyző

 1. külföldön fekvő ingatlannal kapcsolatos dologi jogi hatályú jog érvényesítése iránti eljárásban, valamint bérleti és haszonbérleti szerződést érintő eljárásban;
 2. nem magyar állampolgár örökhagyó külföldi hagyatékát érintő hagyatéki eljárásban;
 3. jogoknak, tényeknek és adatoknak külföldön vezetett közhitelű nyilvántartásba történő bejegyzését érintő eljárásban;

Nem lehet a végrendeletben úgy rendelkezni, hogy külföldi joghatóságot választ a magyar örökhagyó, és ezzel pl. a kötelesrészre vonatkozó jogszabályi előírásokat kijátsza. Öröklési szerződésnél elvileg lehet joghatóságot választani.

Magyarországon a hagyaték egységének elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a hagyatékot részekre bontani, és az egyik részére megállapítani a magyar közjegyző (bíróság) joghatóságát, míg a másik részére a külföldi (pl. német) joghatóságot. Így ha bármelyik hagyatéki részre a magyar közjegyző (bíróság) joghatósága kizárt vagy kizárólagos, úgy az egész hagyatékra ez lesz az irányadó. Kivéve, ha másképpen nem rendezi a két ország közötti nemzetközi egyezmény.

Ha külföldön az eljárást már megindították, vagy már le is folytatták, úgy magyar hatóság már nem járhat el, kivéve, ha a magyar joghatóság lett volna a kizárólagos.

Külföldön tartózkodó örökös

Külföldön tartózkodó örökösök képviseletükkel magyar ügyvédet  bízhatnak  meg – így nem kell többször személyesen Magyarországra utazniuk.

Ha az örökhagyó külföldön hunyt el, a halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítására is szükség van. Ezt a hiteles fordítást az ingatlan fekvése szerinti illetékes polgármesteri hivatalba kell benyújtani az ingatlan tulajdoni lapjával együtt. A jegyző ezt követően felértékeli az ingatlant és átadja az ügyet a közjegyzőnek.

Érdemes a külföldi örökösöknek képviseletükkel megbízniuk egy tapasztalt magyar ügyvédet, aki helyettük és nevükben a szükséges intézkedéseket megteszi, a hagyatéki tárgyaláson őket képviseli, szükség esetén köteles rész iránti igényt terjeszt elő, vagy egyezséget köt a többi örökössel, akár ez által eltérve a törvényes öröklési rendtől.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat