+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Ön is lakásvásárláson gondolkodik?

Napjainkban a lakásvásárlások száma Budapesten növekszik, vidéken is pozitív jelek mutatkoznak.

A lakásvásárlások elsődleges célja természetesen a lakhatási szükségletek megoldása. Sokan viszont kifejezetten befektetési célból vásárolnak ingatlant, hisz a banki kamatok jelenleg alacsonyak, a bérbeadás révén viszont kedvező haszon realizálható.

Az új szocpol, vagyis a CSOK beindítása is hozzájárulhat a növekedés tartós fennmaradásához.

Milyen költségei vannak egy lakás megvásárlásának?

A vételáron felül a lakásvásárlás legtöbb költségét a vevőnek kell viselnie. Általában két olyan költség van, ami nem a vevőnél, hanem az eladónál jelentkezik: ezek az

 • energetikai tanúsítvány költsége, valamint az
 • ingatlanközvetítőnek járó jutalék, közvetítői díj.

Milyen költségekkel számolhat a vevő lakása megvásárlásakor?

 • Földhivatali eljárási díj (alapesetben 600.-Ft/ingatlan)
 • Tulajdoni lap költsége (alapesetben 1.000.-Ft/ingatlan)
 • Illetékek (alapesetben a forgalmi érték 4%-a a lakások vásárlása után, nem lakáscélú ingatlanoknál az illeték mértéke 10%)
 • Banki költségek (amennyiben a lakást banki hitelből kívánja megvásárolni)
 • Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. Általánosságban elmondható, hogy országosan a leggyakoribb ügyvédi díj az ingatlan forgalmi értékének 1 %-a.

Munkadíjamról tájékozódhat honlapomon az Ügyvédi munkadíj linkre kattintva. Ingatlan adásvételi szerződése elkészítését és az ügylet teljes lebonyolítását az adott ügytől függően vállalom a lakás forgalmi értékének 0,5 %-áért, de minimum 50.000.-Ft összegért, maximum 150.000.-Ft összegért.

Nézzük meg közelebbről, hogy mit kell tudnunk az energetikai tanúsítványról.

A 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet alapján az ingatlan átruházásához 2012.01.01. napjától főszabályként energetikai tanúsítvány szükséges, melynek beszerzése –mint fentebb utaltunk rá- az Eladó kötelezettsége.

A tanúsítvány bevezetésének célja nyilvánvalóan az, hogy a vevő tisztán lásson, milyen energetikai tulajdonságokkal rendelkezik a megszerezni kívánt lakás, milyen fűtési költségekre számíthat az új tulajdonos a jövőben, esetleg a korszerűsítési, energia-megtakarítási javaslatok alapján milyen teendői vannak a hatékonyabb és energiatakarékosabb lakhatás érdekében. A korszerűsítési javaslatok között sokszor felmerül a nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, utólagos hőszigetelés, stb.

A tanúsítvány arról tájékoztat, hogy az adott épületnek a műszaki állapota (szigetelése, fűtési rendszere, hővesztesége) alapján mekkora lesz az éves várható energiafogyasztása. Az energiafogyasztás alapján a tanúsítvány egy skálán energetikai osztályokba sorolja az ingatlanokat.

A tanúsítvány elkészítésének költsége változó, az energetikai tanúsítványt készítők általában kb. 15.000.-Ft összegért készítik el a tanúsítványt. Elkészítése néhány napot vesz igénybe.

A rendelet rögzíti, hogy a díjat –számla ellenében- a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Lakásnál a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra. Ezen túl a tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet. Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

Az energetikai tanúsítvány jobb felső sarkában feltüntetik annak HET azonosító számát. Ezt a számot az ingatlan adásvételi szerződésben is meg kell jelölni és nyilatkoznia kell a vevőnek arról, hogy az energetikai tanúsítványt az eladótól eredeti példányban átvette.

Nem elegendő tehát a tanúsítvány emailben történő megküldése, fontos az aláírt példányt papír alapon is átadni a vevőnek.

Mikor kötelező és mikor nem kötelező energetikai tanúsítványt készíteni?

A rendelet rögzíti, hogy nem kell tanúsítvány:

 1. az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 2. az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 3. a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 4. hitéleti célra használt épületre;
 5. a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 6. műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Nem kell tanúsítványt készíteni továbbá:

 1. a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 2. ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 3. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás

esetén.

Az épület energetikai jellemzőit tanúsítani kell

  • a) új épület építése;
  • b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása;
  • c) 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

esetén.

Kiemelendő tehát, hogy minden lakásvásárláshoz és házvásárláshoz nélkülözhetetlen a tanúsítvány készítése, lakásnál akkor is, ha a lakás alapterülete kisebb, mint 50 nm (mert az épület –általában társasház-, amiben a kisméretű lakás található, nagyobb, mint 50 nm alapterületű).

2016.01.01-től az energetikai tanúsítvány szabályai változnak

Figyelem! Míg korábban csak az egy évet meghaladó bérbeadás esetén volt kötelező előírás az energetikai tanúsítvány megléte, a jelenleg hatályos rendelet szerint 2015. december 31-ét követően már egy évnél rövidebb időre történő bérbeadás esetére is el kell készíteni a dokumentumot.

A tanúsítvány tíz évig hatályos.

Ha az eladó nem kéri ki a tanúsítványt, szabálysértési vétséget követ el, és pénzbírsággal büntethető.

Vállalom ingatlan adásvételi szerződése elkészítését, lakás vásárlásának teljes lebonyolítását. Bízza ügyét nagy tapasztalattal rendelkező, gyors és gyakorlott ügyvédre kedvező áron. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon Kapcsolat linkre kattintva.