Dr. Bizik Zsófia ügyvéd
Tulajdoni lap lekérése

Tulajdoni lap lekérése

Miért kérjünk le tulajdoni lapot?

Az ingatlan tulajdoni lapjából egyértelműen megállapítható, hogy mik az ingatlan legfontosabb adatai, jellemzői, ki az ingatlan tulajdonosa, van-e széljegy az ingatlanon, azaz még elintézetlen kérelem, van-e az ingatlanon bármilyen teher bejegyezve. Az ingatlanok adatait az ingatlan fekvése szerinti területileg illetékes körzeti földhivatalok tartják nyilván.

Ingatlan vásárlása, eladása, bérlése, ajándékozása, vagyis az ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletek során minden esetben javasolt lekérni a tulajdoni lapot, mert csak így lehetünk biztosak abban, hogy az eladó valóban tulajdonos-e, hogy tehermentes-e az ingatlan és hogy valóban jogilag rendezett-e az ingatlan, valamint hogy az ingatlan adatai a nyilvántartások szerint is megegyeznek-e az általunk megszemlélt jellemzőkkel, megismert adatokkal. A tulajdoni lap lekérése így elengedhetetlen ezekben az ügyekben.

Mit tartalmaz a tulajdoni lap?

A tulajdoni lap közhitelesen tartalmazza

 • az ingatlan főbb adatait: helyrajzi számát, nagyságát, fekvését, belterületen vagy külterületen fekszik, az ingatlan címét, megjelölését, művelési ágát, vagyis hogy lakás, lakóház, gazdasági épület, szőlő, szántó, gyümölcsös, stb,
 • az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak adatait: a tulajdonos nevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, tulajdoni hányadát, a megszerzés időpontját és a szerzés jogcímét
 • a tulajdoni lap teherrésze tartalmazza: az ingatlant terhelő terheket, azok jogosultjait, a bejegyzés időpontját és jogcímét. Pl. haszonélvezeti jog, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, szolgalmi jog, végrehajtási jog, tartási jog, életjáradéki jog, építési tilalom elrendelése, árverés kitűzése, stb.
 • a tulajdoni lap elején a széljegy mutatja a már benyújtott, de még elintézetlen kérelmeket. Ez tanúsítja azt, hogy már benyújtottak a földhivatalhoz egy olyan kérelmet, amit még a földhivatal nem bírált el, vagyis folyamatban van egy eljárás az adott ingatlan tekintetében. A rangsor elve alapján az újabb kérelmeket a földhivatal csak a korábban beérkezett és széljegyzett kérelmek elbírálását követően jogosult elintézni.

 

Milyen tulajdoni lapot kérjünk le?

A tulajdoni lapnak két típusa van, a teljes másolat és a szemle. A teljes másolat az összes bejegyzést tartalmazza, azokat is, amik már nem aktuálisak, már időközben törlésre kerültek.

A szemle kizárólag a lekérdezés pillanatában fennálló bejegyzések és feljegyzések adatait tartalmazza, a korábban már törölt adatokat nem tünteti fel.

Amennyiben informálódni szeretnénk az ingatlan korábbi jogi sorsáról, az előzményekről is, úgy javasolt teljes másolatot lekérni. Amennyiben az aktuális állapotra vagyunk kíváncsiak, úgy elegendő a könnyebb áttekinthetőség miatt a szemlét lekérni.

A tulajdoni lap lekérése történhet bármelyik földhivatalnál, vagy az interneten online.

A tulajdoni lap fajtái:

 1. A Hiteles tulajdoni lap másolat ára 6250 Ft, mely beszerezhető a földhivataloknál, és biztonsági matricával, vízjeles papíron kerül kiállításra akár szemle, akár teljes másolat formában. Ezt az iratot minden hatóság köteles elfogadni. Bírósági eljárás során általában ilyen tulajdoni lapot kell benyújtani.
 2. Online a Földhivatal oldaláról letölthető a tulajdoni lap legelső oldala, ám ez csak az ingatlan tulajdoni lapjának első oldalát mutatja adatok nélkül, kizárólag az ingatlan címének leellenőrzésére szolgál. Ez ingyenes, díjat ezért nem kell fizetni (maximum havi 20 letöltésig)
 3. Online a Földhivatal oldaláról letölthető 1000 Ft-ért a tulajdoni lap nem hiteles változata akár szemle, akár teljes másolat formában. Ez tartalmazza az adatokat, de nem hiteles, informálódás céljából azonban ez a leggyakrabban használatos fajta tulajdoni lap.
 4. Online a Földhivatal oldaláról letölthető 3600 Ft-ért a tulajdoni lap e-hiteles változata is akár szemle, akár teljes másolat formában. Ebben az esetben egy titkosított, időbélyegzővel és minősített elektronikus aláírással ellátott file tölthető le, amit a hatóságok, bankok egy erre kifejlesztett programmal tudnak megnyitni és olvasni. Figyelem! Ez csak file formában hiteles, kinyomtatva már nem minősül hiteles tulajdoni lapnak.

A tulajdoni lap lekérése természetesen minden esetben megtörténik, ha irodám közreműködésével köt ingatlan adásvételi szerződést vagy egyéb ingatlanra irányuló szerződést. Ilyen esetben a tulajdoni lap lekérését irodám intézi.
Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat

 

2 Responses

  1. T. Anita!
   Sem magánszemély, sem ügyvéd nem jogosult név alapján tájékozódni a földhivatalnál, hogy kinek hol van ingatlanja. Erre pl. a végrehajtó ill. a bíróság jogosult.
   De lekérhető egy adott konkrét ingatlan tulajdoni lapja bárki által, csak tudni kell az ingatlan címét vagy hrsz. számát.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük