+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu
  1. Az özvegyi jog megváltása – mikor nyújthatja be az özvegy a megváltásra vonatkozó igényét?

 

  1. Hol és mikor kell kezdeményezni az özvegyi jog megváltását?

Annál a közjegyzőnél kezdeményezhető az özvegyi jog megváltása, aki az elhunyt hagyatéki eljárásának lefolytatására illetékes.

Ha az özvegyi jog megváltása iránti igényt a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig nyújtják be, akkor azt a közjegyző a hagyatéki eljárásban bírálja el és a hagyatékot annak megfelelően adja át, ha a felek között nincsen jogvita.

Ha az özvegyi jog megváltása iránti igényt a hagyatéki tárgyalás berekesztése után igénylik, akkor az a közjegyző illetékes, aki a póthagyatéki eljárás lefolytatására illetékes.

Ha az eljárás során a felek a megváltásra vonatkozóan nem kötnek egyezséget, akkor az igény ezt követően bírósági úton érvényesíthető.

Abban az esetben, ha a örökösök között vita merül fel, a közjegyző a hagyatékot az özvegyi joggal terhelten a törvényes öröklés általános rendje szerint ideiglenes hatállyal adja át az örökösöknek. A megváltáshoz fűződő jogait az özvegy hagyatéki per útján is érvényesítheti. A pert 30 napon belül kell megindítani.

Abban az esetben, ha a felek hagyatéki perben állnak, és az özvegyi jog megváltására vonatkozó igény a megváltás alapjául szolgáló hagyaték megosztása tekintetében változást eredményezhet, azt a bíróság előtt előterjesztheti az abban érdekelt fél.

 

        2. Meddig lehet igényelni az özvegyi haszonélvezeti jog megváltását törvényes öröklés esetén (végrendelet hiányában)?

Az új Ptk. szerint az özvegy – a jövőre nézve – bármikor igényelheti özvegyi jogának, azaz a haszonélvezeti jogának megváltását. Ilyen esetben azonban a házastárs és a leszármazók méltányos érdekét figyelembe kell venni. Ez vonatkozik mindenekelőtt a megváltás időpontjának megválasztására.

 

        3. Özvegyi haszonélvezeti jog megváltása esetén mekkora rész illeti a házastársat?

A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat, bejegyzett élettársat – természetben vagy pénzben – egy gyermekrész illeti meg.

Vállalom hagyatéki eljárásban a képviseletét, a hagyatéki ügylet teljes lebonyolítását. Bízza ügyét nagy tapasztalattal rendelkező, gyors és gyakorlott ügyvédre kedvező áron.  Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon Kapcsolat kattintva.