+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Hagyatéki eljárás díja – Közjegyzői díj

A közjegyzőt megilleti munkadíj és költségtérítés. Ennek mértékét jogszabály alapján a közjegyző állapítja meg, mely sok esetben igen jelentős összeget képvisel a hagyatéki eljárás díjában.

A közjegyzői díjnak több eleme van. A közjegyzői díj alapját a munkadíj képezi, ennek 40%-át teszi ki a költségátalány, továbbá felszámíthat még a közjegyző további összegeket a készkiadások fedezésére. A közjegyzői díj tehát nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díjnak csak egy részét képezi.

A 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szabályozza a közjegyzői díjszabást.

A közjegyzőt a hagyatéki és az egyéb nem peres eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a munkadíj összege 2000 Ft.

Az ügyértékhez igazodó munkadíj összege sávosan igazodik az ügyértékhez. Például a leggyakoribb esetek:

  • 5.000.000 Ft feletti, de 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 56.700 Ft és az 5.000.000 Ft feletti rész 0,5%-a a közjegyzői munkadíj.
  • 10.000.000 Ft feletti ügyérték esetén 81.700 Ft és a 10.000.000 Ft feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj, de maximum 200.000.000 Ft ügyérték alapján járó munkadíj számítható fel.

Ezen összegeknek tehát a fele számítható fel a hagyatéki eljárásban, vagyis

  • 5.000.000 Ft feletti, de 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 28.350 Ft és az 5.000.000 Ft feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj.
  • 10.000.000 Ft feletti hagyatéki ügyérték esetén 40.850 Ft és a 10.000.000 Ft feletti rész 0,125%-a a közjegyzői munkadíj, de maximum 200.000.000 Ft ügyérték alapján járó munkadíj számítható fel a hagyatéki eljárásban.
  • Így például egy 11.000.000 Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 42.100 Ft munkadíj +16.840 Ft költségátalány, vagyis 58.940 Ft + a készkiadások összegre számíthatunk.
  • Egy 30.000.000 Ft összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 65.850 Ft munkadíj +26.340 Ft költségátalány, vagyis 92.190 Ft + a készkiadások összegre számíthatunk.

A hagyatéki eljárás díját általában az örökös viseli. Ha több örökös van, úgy ez a kötelezettség őket egyetemlegesen terheli. Ez azt jelenti, hogy bármelyiküktől követelhető az egész költség, és ezt követően az örökösök egymás között kötelesek ezzel elszámolni. A hagyatéki eljárás díját általában készpénzben kell vinnie az örökösöknek nyomban a hagyatéki tárgyalásra.

Hagyatéki eljárás díja – Ügyvédi munkadíj

Ennek összege egyedi megállapodás tárgya, általában a hagyatéki ügyérték 1%-a, de javaslom, hogy kérjen egyedi árajánlatot és keressen elérhetőségeimen.

A sikeres hagyatéki tárgyaláson való ügyvédi képviselet költsége elenyészik az ez által megtakarítható későbbi peres eljárás költségeihez viszonyítva.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse. 
Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat