+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

A hagyaték átadása teljes hatállyal

A közjegyző a hagyatékot teljes hatállyal adja át, ha a hagyaték átadásának nincs törvényes akadálya, és a hagyatékra csak egy örökösként érdekelt jelentett be igényt és a rendelkezésre álló adatok szerint másnak a hagyatékra igénye nincs, vagy a hagyatéki eljárásban nincs öröklési jogi vita.

A közjegyző hivatalból intézkedik a hatóságok megkeresése iránt, így megküldi a végzést a földhivatalnak a tulajdonjog bejegyzése végett, az adóhatóságnak az illeték kiszabása miatt, az illetékes bankoknak ügyintézés végett, az okmányirodának a személygépkocsi tulajdonjogának átírása érdekében, stb.

A hagyaték átadása ideiglenes hatállyal

Ha a hagyatékot teljes hatállyal átadni nem lehet, azt ideiglenes hatállyal kell átadni. A hagyatékot ideiglenes hatállyal megszerző a neki ideiglenesen átadott hagyatékot – pl. ingatlant – birtokában tarthatja, a birtokában nem lévő vagyontárgyakat birtokba veheti és azokat jóhiszemű birtokosként használhatja, de el nem idegenítheti (nem adhatja el és nem is ajándékozhatja el ) és meg nem terhelheti a hagyaték teljes hatályú átadásáig vagy a hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válásának megállapításáig.

A vitás hagyatékot ideiglenes hatállyal mindig valamelyik örökösnek kell átadni, függetlenül attól, hogy kinek van a birtokában, elsősorban a szerződéses örökösnek, ennek hiányában az – alakilag hibátlan – végrendeleti örökösnek, végintézkedés hiányában pedig a törvényes örökösnek kell átadni.

A hagyaték átadása tárgyalás nélkül

Ha az örökhagyó után nem maradt végintézkedés, a közjegyző a hagyatékot tárgyalás nélkül is átadhatja, a) ha csak egy törvényes örökös van, b) ha az örökösként érdekeltek egyezően, teljes bizonyító erejű magánokiratba nyilatkoznak arról, hogy az örökhagyónak kizárólagos törvényes örökösei és a hagyaték átadását a törvényes öröklés rendje szerint kérik, vagy csatolják az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt olyan egyezséget, amelynek alapján a hagyaték átadható, c) a póthagyatéki eljárásban vagy d) ha az örökhagyó után csak olyan ingóság maradt, amelynek átadása az öröklési illeték alól mentes.

A törvényes örökös az ilyen tárgyalás nélkül meghozott hagyatékátadó végzésnek a jogerőre emelkedése előtt kérheti hagyatéki tárgyalás kitűzését.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse.
Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat