+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Az ingatlan vételára sokszor nem kerül teljes egészében kifizetésre azonnal a szerződéskötéskor. Ez igen gyakori eset, hiszen a lakásvásárlás vagy házvásárlás általában nagy összegű kiadást jelent.

Még ha a vételár rendelkezésünkre áll is, sokszor bankoknál van elhelyezve tartós befektetésként, amit a kamatveszteség miatt nem szívesen vennénk ki. Sok esetben nem áll a vevő rendelkezésére a teljes vételár, így banki kölcsönre szorul.

Egyéb okokból is megállapodhatnak a felek abban, hogy az ingatlan vételár több részletben kerüljön kifizetésre. Amennyiben a vételár egy részét banki kölcsönből fizeti meg a vevő, úgy számolni kell azzal, hogy a hitelező bankok minden esetben ragaszkodnak ahhoz, hogy a bank a vételár legutolsó részletét fizesse meg. Ilyenkor hitelt érdemlően igazolni kell a bank felé, hogy a többi részlet már hiánytalanul megfizetésre került vagy közvetlenül az eladónak, vagy akár ügyvédi letéti számlára az okiratot szerkesztő ügyvédnél. Több bank ragaszkodik ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott átvételi elismervény bemutatásához.

 

A függőben tartás és a tulajdonjog fenntartás intézménye

 

Függőben tartás

Abban az esetben tehát, ha az ingatlan vételára nem egy összegben kerül kifizetésre szerződéskötéskor, úgy a felek kérhetik a földhivataltól az Ingatlan-nyilvántartási törvény 47/A. § (1) b.) pontja alapján a kérelem függőben tartását. Az eladó ugyanis mindaddig fenntartja a tulajdonjogát, míg meg nem kapja a teljes vételárat.

Ilyenkor széljegyre kerül csak feljegyzésre az ügylet, és a földhivatal érdemben nem is vizsgálja még a benyújtott iratokat mindaddig, míg be nem nyújtják a felek az eladó bejegyzési engedélyét is, amiben nyilatkozik arról, hogy a vételár már teljes egészében megfizetésre került és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjogot a földhivatal átjegyezze a vevő javára.

Javasolt a bejegyzési engedély ügyvédi letétben történő elhelyezése. Ilyenkor a letétkezelő ügyvéd mindaddig őrzi a nála elhelyezett eladói nyilatkozatot, míg hitelt érdemlően igazolásra nem kerül a teljes vételár megfizetése. Ezt követően nyújtja be a földhivatalhoz a tulajdonjogok átjegyzése érdekében.

 

Miért célszerű a bejegyzési engedély ügyvédi letétbe helyezése?

  1. Többletköltséggel vagy egyéb kellemetlenséggel semmiképp sem jár, hiszen a szerződéskötéssel egyidejűleg aláírható és elhelyezhető ez a nyilatkozat az ingatlan adásvételi szerződést készítő ügyvédnél.
  2. Garanciát jelent a vevőnek, mert így nem fordulhat elő az, hogy a vételár megfizetését követően eltűnik (akár rosszhiszeműen) az eladó és nem szerezhető be tőle ez a nyilatkozat.

A földhivatal a kérelmet a bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum hat hónapig tartja függőben.

Ennek a konstrukciónak az egyik előnye, hogy csak egyszer kell leróni a földhivatali eljárási díjat ingatlanonként (jelenleg 6600 Ft 2015. évben).

 

Tulajdonjog fenntartás

 Ha ennél is hosszabb idő alatt kerülne csak kifizetésre a vételár, vagyis hat hónapnál hosszabb idő alatt fizeti ki a vevő az ingatlan árát, úgy célszerű kérni a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Ebben az esetben nincsen időbeli korlát, a bejegyzési engedély benyújtásáig a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye a földhivatalnál be van jegyezve. Ez nem csak széljegyen történik, hanem bejegyző végzést hoz róla a földhivatal.

Ilyenkor viszont már kétszer kell ingatlanonként kifizetni a 6600 Ft összegű földhivatali eljárási díjat. Egyszer, mikor kéri a vevő a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének bejegyzését, majd másodszor, amikor benyújtják a felek az eladói bejegyzési engedélyt.

Nagy körültekintést és gondos eljárást igényel tehát ezekben az esetekben a szerződés tartalmának helyes kialakítása és az ügylet felelős végigkísérése az okiratok aláírásától a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig.

Ingatlan adásvételi szerződése elkészítését és az ingatlan adásvételének teljes lebonyolítását bízza nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorlott ügyvédre.

Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat