+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

2014. május 1-jétől szigorodtak a földtulajdonszerzés szabályai.

A korábbi szabályozás szerint termőföldet belföldi természetes személyek vehettek, vagyis a magyar állampolgárok alanyi jogon jogosultak voltak a vásárlásra, a földforgalmi törvény viszont a továbbiakban csak földműveseknek teszi lehetővé a földvásárlást 1 hektár felett.

Földművesnek pedig az minősül, akinek mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettsége van (pl. aranykalászos gazda), hacsak nem folytat legalább három éve agrártermelést vagy legalább 25 százalékban nem tulajdonosa valamely mezőgazdasági termelőszervezetnek.

Kik és mennyi termőföldet vásárolhatnak?

Az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek, – a korábbi 300 hektárhoz képest – már csak maximum egy hektárnyi földet vásárolhat meg.

A földművesnek minősülő személy viszont 300 hektár mértékig szerezhet termőföldet tulajdonosként (földszerzési maximum).

Termőföldet nem szerezhet nem tagállami állampolgár illetve jogi személy. Ez alól kivétel az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat meghatározott feltételekkel.

A földforgalmi törvény bevezette a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. (Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum 1800 hektár.)

Ki a földműves?

A földforgalmi törvény 5.§ 7. pontja szerint földművesnek az minősül, aki:

Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

  1. a)mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
  2. b)a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

Termőföld vásárlás feltételei:

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint a földtulajdon és a földhasználat szerzése engedélyköteles: a mezőgazdasági igazgatási szerv – a helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően – dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Az új szabályozás értelmében csak biztonsági papíron nyújtható be a szerződés a földhivatalhoz ügyvédi ellenjegyzéssel, melyet előzetesen a hatóság jóváhagyott.

A hatósági jóváhagyás és az illetékes jegyző általi közzététel együttesen az eddigi tapasztalatok alapján kb. 5-6 hónapot is igénybe vesz.

A szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis.

A tulajdonszerzőnek a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben (adásvételi szerződésben) nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, valamint vállalnia kell, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja. Ha a szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a szerző félnek a fenti kötelezettségeken kívül arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg.

Termőföld vásárlása/ eladása esetére a törvény rögzíti az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amelyben helyet kap többek között az állam, a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd is.

A szabályozás alapján nem lehet termőföldre haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítanikivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, de ennek időtartama is maximum 20 év lehet.

Termőföld vásárláshoz előírt szakképzettségek

A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet részletesen felsorolja a termőföld vásárláshoz elfogadható szakképzettségeket.

  • középfokú agrárszakképzések:

állattenyésztő, általános kertész, aranykalászos gazda, baromfitenyésztő, biotermesztő, borász, dísznövény-, és zöldségtermesztő, dísznövénykertész, erdőgazda, erdőművelő, faiskolakezelő, gazda, gombatermelő, juhtenyésztő, kertész, lótenyésztő, méhész, növénytermesztő, ökogazda, sertéstenyésztő, szarvasmarha- tenyésztő, szőlőtermelő, vadász, zöldség- és fűszernövénytermelő, stb.

  • felsőfokú agrárszakképzések: agrármérnök, kertészmérnök, állatorvos, stb.

Elegendő természetesen termőföld vásárláshoz középfokú agrár szakképzettség igazolt megszerzése.

Aranykalászos gazda

Az elfogadott végzettségek között szerepel az aranykalászos gazda képzettség is. Ez igen népszerű, hiszen egy ilyen tanfolyam elvégzése rendkívül gyors – más gazdaképzési formákhoz képest sokkal gyorsabb – és lehetőséget kínálhat szinte bárki számára ahhoz, hogy a törvény szerint földművessé, vagyis földvásárlásra jogosulttá váljon.

Akinek már van valamennyi mezőgazdasági gyakorlata, akár három hónap alatt aranykalászos gazdává válhat, aki pedig nulláról kezdi, fél évre lehet szüksége a tanfolyam elvégzéséhez és a sikeres vizsgázáshoz.

Az „átlagos” tanfolyam- és vizsgadíj kb. 250 ezer forintra tehető, ám az aranykalászossá vált gazdák utólag akár az egész tanfolyam költségét visszakaphatják uniós támogatásokból, ha olyan cégnél tanulnak, amelynek megvan a megfelelő szerződése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH).

Sokan – az eltelt egy éves tapasztalatok szerint – más irányú végzettségük mellett (pl. orvos, ügyvéd) azért szeretnének aranykalászos gazdává válni, hogy pénzügyi befektetőként újból vásárolhassanak termőföldet.

A megszerzett agrárvégzettség (pl. aranykalászos gazda képzettség) ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a kiszemelt termőföldet sikerül is megvásárolni. A földforgalmi törvény elővásárlási sorrendjében például az állam szerepel az első helyen, utána pedig a helyben lakó földművesek következnek a rangsorban, úgyhogy többen elvihetik a megvásárlásra kiszemelt termőföldeket a nem helyi földművesek elől.

Vállalom ingatlan adásvételi szerződése elkészítését, a termőföld-vásárlásának teljes lebonyolítását. Bízza ügyét nagy tapasztalattal rendelkező, gyors és gyakorlott ügyvédre kedvező áron. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon a Kapcsolat linkre kattintva.