+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu
Jogorvoslat a hagyatéki eljárásban

Jogorvoslat a hagyatéki eljárásban

Fellebbezés a hagyatéki eljárásnál A közjegyző által a hagyatéki eljárás során hozott, érdemi rendelkezést tartalmazó végzést – 15 napon belül – fellebbezéssel támadhatja meg az, aki a végzés valamely rendelkezését magára nézve eljárásjogilag sérelmesnek tartja. A...
Hagyatéki eljárás megindítása, jegyző feladatai

Hagyatéki eljárás megindítása, jegyző feladatai

A hagyatéki eljárás megindítása és a hagyaték leltározása, a jegyző feladatai a hagyatéki eljárásban A hagyatéki eljárás szabályait a 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról (továbbiakban: Tv.) és a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010....
Hagyatéki eljárás díja

Hagyatéki eljárás díja

Hagyatéki eljárás díja – Közjegyzői díj A közjegyzőt megilleti munkadíj és költségtérítés. Ennek mértékét jogszabály alapján a közjegyző állapítja meg, mely sok esetben igen jelentős összeget képvisel a hagyatéki eljárás díjában. A közjegyzői díjnak több eleme van. A...

Az öröklési jog alapjai, alapfogalmai

A mai jogrendszerek alapelve, hogy az öröklés rendjét elsődlegesen az örökhagyó végakarata határozza meg. A törvény csak akkor jelöli ki az örököst, ha az örökhagyó nem nyilvánította ki végakaratát, vagy a végakarat a hagyatékot nem meríti ki. Ekkor lép életbe a...